Leeskring - Leven met God

over leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden
Vanaf 12 oktober lezen we in 5 avonden het boek Naakte spiritualiteit van Brian McLaren. Het boek probeert terug te gaan naar de vrijheid om te zijn wie we zijn, wat we zijn, zoals we zijn en het geschenk van leven uit Gods liefde te verhelderen. Het is een praktische en pastoraal boek waarin hij ons in twaalf eenvoudige woorden meeneemt door de seizoenen van het geloofsleven: van de hoge bergtoppen waarin we Gods aanwezigheid ervaren, tot het diepe donkere dal waarin God zwijgt. Het boek is in begrijpelijke taal geschreven met humor en levenswijsheid. Aan ieder kernwoord (4x3) wordt een geloofsoefening verbonden rond één woord


Wanneer: Donderdagavonden 12 oktober (inleiding) , 2 november, 16 en 30 november en 14 december.
Waar: Johanneskerk/de Poort, Markt 8, Domburg. Aanvang 19.30 uur.
Voor wie? Wil jij terug naar de kern van leven met God en je geloofsleven praktisch opbouwen? Dan biedt dit boek uitvoerbare handvatten. We lezen thuis het boek in vier delen.
Iedere avond begint met een inleiding over die inhoud, met daarna een oefening (ieder voor zich) en - afhankelijk van de groepsgrootte - gesprek in kleinere groepen.
Info/aanmelding graag voor 25 september bij ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel.0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl.   Zie gele boekje met verdiepingsprogramma.
We vragen U een vrijwillige bijdrage voor de kosten van het boek. De leeskring gaat door bij aanmelding van minimaal 8 personen en is open voor alle belangstellenden, ook voor mensen buiten onze gemeente..
 
terug

Agenda

Johanneskerk

zo 01 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Kerk en Israel

Morgengebed

wo 04 okt 2023 om 08:30

Moderamenvergadering

do 05 okt 2023 om 15:30u

Dorpskerk

zo 08 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Restauratiefonds

Kerkenraadsvergadering

di 10 okt 2023 om 19:30u

Johanneskerk

zo 15 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. A.W. Mol uit Hendrik-Ido-Ambacht Collecte: ZWO

Filmavond: “Selma”

wo 18 okt 2023 om 19:30

Dorpskerk

zo 22 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Nog niet bekend Collecte: KerkTV/radio

Johanneskerk

zo 29 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Leger des Heils

Dorpskerk

zo 05 nov 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat en eredienst

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad