Kindernevendienst - online

De kinderen hebben het materiaal van het paasproject 2021 thuis gekregen om zo toch betrokken te blijven bij kerk en nevendienst.
Ook bieden wij de mogelijkheid om op zondagochtend online contact te hebben met elkaar via ZOOM.
Het paasproject heet: ‘Jezus gaat ons voor’.
 In de laatste drie jaar van zijn leven reist Jezus door Kanaän. Zijn discipelen, maar vaak ook een menigte mensen, volgen Hem op de voet. Ze willen horen wat Jezus te zeggen heeft en zijn daden zien, zodat ze Hem beter leren kennen. Jezus vertelt wie Hij is en over de weg die Hij wil gaan. Hij gaat voor ons uit, baant voor ons de weg naar Gods Koninkrijk. Tijdens ons aardse leven wil Jezus voor ons uit gaan. Hij voorziet ons tijdens onze reis van wat wij nodig hebben. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Door Hem heeft ons leven een hemels perspectief.
We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Elke zondag opnieuw stelt Hij zich aan ons voor:  ‘Ik ben het brood dat leven geeft ‘’, “Ik ben het licht voor de wereld” enz.
In de wekelijkse nieuwsbrief kunt u meer lezen over het gedeelte dat die zondag centraal staat.










Foto van Paasproject van Marijn Quist


Maak ook een foto van jouw project en stuur hem op naar pkad.scriba@zeelandnet.nl!
 
terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

17 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

24 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. L. Woltering Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

31 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.M. Haas Collecte: NBG

Dorpskerk Aagtekerke

07 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: orgelfonds

Johanneskerk Domburg

14 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: Najaarszendingscollecte

Contact

Predikant
Kerkenraad
 

Kerkomroep





Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!