Kerstproject Kindernevendienst

In onze eigen ruimte komen we als kindernevendienst nu elke zondag ongeveer een uur lang bij elkaar.  We luisteren en praten over het bijbel verhaal dat die zondag centraal staat, we knutselen uitgebreid en er is tijd voor iets lekkers en wat te drinken.
In de Adventstijd volgen wij het kerstproject van “Vertel Het Maar”. Dit jaar is het thema; ”Ik zie toekomst in jou”. Een project over spiegelen, kijken, geloven en zien.        

13 december 2020  Toelichting op thema:  SPIEGEL VAN ANDERS ZIEN 

De engel is Gods helper om Jozef op  andere gedachten te brengen. Jozef  ziet Gods plan 
weerspiegeld door de  engel in zijn droom. Hij begrijpt het  daardoor beter.
 De engel helpt Jozef  te geloven dat het goed is wat er  rond Maria gebeurt. 
Jozef denkt  anders en spiegelt zich aan Gods  plan. Hij wil doen wat God van hem  vraagt. 
Deze zondag wordt er door de kinderen een poppetje Jozef aan de kerststal in wording toegevoegd.

 
terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

25 apr 2021 om 10:00 Online dienst Voorganger: Ds. F. van Vliet Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk Aagtekerke

02 mei 2021 om 10:00 Online dienst, Voorganger:Ds. M. van Manen
Collecte: Diaconaal Steunfonds

Johanneskerk Domburg

09 mei 2021 om 10:00 Online dienst Voorganger: Ds. R. Poesiat Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

13 mei 2021 om 0,416666667 Online dienst Hemelvaartsdag Voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

16 mei 2021 om 10:00 Online dienst, Voorganger:Ds. J. HaeckCollecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!