Johanneskerk Domburg

Kerkdienst

Komende zondag 17 oktober gaat ds. J. Nauta uit Middelburg voor in de dienst vanuit de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel.  Er is kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee in ‘De Poort’ Voor de kinderen is er limonade. De dienst is ook te volgen via kerktelefoon en  www.kerkomroep.nl.
Liturgie

Corona
Hoewel de Corona maatregelen zijn versoepeld toch  het dringende verzoek om elkaar de ruimte te geven. Dit geldt zowel bij het zitten in de banken, als bij verplaatsingen in de banken en door de kerk.
In alle gevallen blijven de basisregels gelden: ‘Was je handen’ en ‘Blijf thuis bij klachten’.
We zijn blij dat we door deze versoepelingen weer met meer mensen naar de kerk kunnen en hopen iedereen weer te kunnen begroeten. Welkom!

Collecte
De extra collecte van deze zondag is bestemd voor Jeugd- en jongerenwerk. U kunt uw bijdrage overmaken op NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel.  Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

17 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

24 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. L. Woltering Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

31 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.M. Haas Collecte: NBG

Dorpskerk Aagtekerke

07 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: orgelfonds

Johanneskerk Domburg

14 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: Najaarszendingscollecte

Contact

Predikant
Kerkenraad
 

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!