Dorpskerk Aagtekerke

Kerkdiensten

Op zondag 30 januari 10:00u gaat ds. G.J. Smit uit Middelburg voor in de dienst in de Dorpskerk in Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl .
Liturgie

In verband met de Corona-situatie moet u zich voor de kerkdienst vooraf aanmelden.
U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 06 137 66 357.


U wordt verzocht om bij betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op uw plaats zit mag het mondkapje af.  Verder het  dringende verzoek om de anderhalve meter regel strikt aan te houden. Gaat u zitten op een plek waar een liturgie ligt en houdt afstand bij verplaatsingen in de banken en door de kerk. In alle gevallen blijven de basisregels gelden: ‘Was je handen’ en ‘Blijf thuis bij klachten’.

Op zondag 6 februari 10:00u gaat  ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst in Johanneskerk in Domburg. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Ook is er (her)bevestiging van ambtsdragers en nemen we afscheid van aftredende ambtsdragers.

Collecte
De extra collecte van deze zondag is bestemd voor het bloemenfonds. U kunt uw bijdrage overmaken op NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. 

Ook als  u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en
Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

terug

Agenda

Dorpskerk Aagtekerke

zo 30 jan 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. G.J. Smit
Collecte: Bloemenfonds

Johanneskerk Domburg

zo 06 feb 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: KiA werelddiaconaat Oeganda

Dorpskerk Aagtekerke

zo 13 feb 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

zo 20 feb 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. R. de Reus Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk Aagtekerke

zo 27 feb 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. G.J. Ruitenburg Collecte: Jong Protestant (JOP)

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad