Woensdag 10 mrt 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. A. Spaans
Aagtekerke, Dorpskerk
Organist: Hanna Reijnhoudt

Biddag Online dienst voorganger: Ds. A. Spaans Collecte: biddagcollecte

terug