Groene theologie

De Ring Walcheren nodigt u van harte uit voor de Ontmoetingsbijeenkomst op woensdag 18 mei 2022 in de Johanneskerk, Noordweg 3, Serooskerke
Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook bedoeld voor   gemeenteleden. Iedereen van harte welkom!

Het thema van de avond is  “groene theologie” 
Tjirk van de Ziel zal spreken over groene theologie (het boek van Trees van Monfoort)

Klik hier voor meer informatie

Komen onderwerpen als PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen?
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Met haar boek “Groene theologie” verwoordt de auteur Trees van Monfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt ze dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons n.a.v. het boek “Groene theologie” mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar te verbinden. Een boeiend onderwerp
.

Van harte aanbevolen!

 
terug

Agenda

Avondgebed

do 19 mei 2022 om 19:45 uur

Dorpskerk Aagtekerke

zo 22 mei 2022 om 10:00 Voorganger:Nog niet bekend
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Johanneskerk Domburg

do 26 mei 2022 om 10:00 Voorganger: ds. J. Nauta Collecte: Diaconaal Steunfonds

Johanneskerk Domburg

zo 29 mei 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. F. van Slooten Collecte: Pastoraat & eredienst

Avondgebed

do 02 jun 2022 om 19:45 uur

Dorpskerk Aagtekerke

zo 05 jun 2022 om 10:00 Voorganger:Ds. E. Quaak-KloetCollecte: Pinksterzending

Johanneskerk Domburg

zo 19 jun 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. C.J. Don Collecte: Orgelfonds

Dorpskerk Aagtekerke

zo 26 jun 2022 om 10:00 Voorganger:nog niet bekend
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad