Engelen - 15 november 19.30u Zionskerk

Tja, engelen…
Bestaan ze (nog) wel of bestaan ze eigenlijk niet?
In de theologie kom je ze nauwelijks meer tegen
maar buiten de kerk zie je ze nog veel,
zij het minder dan bijvoorbeeld tien jaar geleden.
Nog steeds zijn er kaartspelen, horoscopen, beeldjes,
gedichten, boekjes en boeken. Allemaal over engelen.
Wat zijn er veel afbeeldingen van, ook moderne.
En ze spelen in films.

Hebben ze vleugels? Zijn ze meer dan hun boodschap?
Zijn er echt drie groepen engelen met elk drie afdelingen?
Vragen te over.

In de Bijbel vind je ze in grote getale.
Zowel in het eerste als in het tweede testament
wemelt het van engelen.
We kunnen er dus niet zomaar aan voorbij.
Misschien gaan ze jou dan voorbij, of zijn ze juist dichtbij?
Heb je een beschermengel, een engelbewaarder
of is dat een vrome wens, een kinderlijke gedachte?

Over al die dingen is veel te zeggen.
Dat willen we doen op maandag 15 november.
Leuk? Gek? Boeiend?
Iets om op door te denken of iets om naast je neer te leggen?
U mag het zeggen als u erbij geweest bent, 15 november.
Meer weten? Komen dus, wel eerst even aanmelden.

Ds Gert Jan Smit

Datum: maandagavond 15 november
Tijd: aanvang 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36a te Oostkapelle
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgave vooraf graag bij Nel Geuze, mailadres pegeuze@zeelandnet.nl.
terug

Agenda

Dorpskerk Aagtekerke

zo 12 dec 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Plaatselijk diaconaat

Morgengebed

wo 15 dec 2021 om 08.30 Morgengebed in Adventstijd

Johanneskerk Domburg

zo 19 dec 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Morgengebed

wo 22 dec 2021 om 08.30 Morgengebed in Adventstijd

Dorpskerk Aagtekerke

vr 24 dec 2021 om 22:00 Online dienst via kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: KiA, kinderen in de knel

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad