Kerkenraad

Predikant
ds. Evelyn Quaak-Kloet

Ouderlingen
Dhr. C.P. Bosselaar
Mw J. Littel - Trouwborst
Mw E. Minderhoud-de Nood
Mw. A.F. de Haas-de Vlieger
Dhr. H. Littel (ouderling-scriba)

Ouderling-kerkrentmeesters
Vacature, Voorzitter College van Kerkrentmeesters (CvK)
Dhr Z.R. Francke, Secretaris CvK
Dhr. W. Bosselaar, Penningmeester CvK
Dhr A. Dekker
Dhr J. Dekker
Mevr. J. Meijer-Poelman

Diakenen 
Mw M. Geschiere - Sanderse, secretaris
Mw .I. de Visser-Faasse, penningmeester
Mw. J. Brasser-Boone
Mw. R. Daanje

Pastoraal medewerker (geen lid van de kerkenraad)
Mw A. Nonnekes
Mw. M. Moens-Faasse
Mw J.  de Visser-Geertse
Mw. A. Warners

Contact
terug

Agenda

Open avond, wereldwinkel, orgelspel

di 16 aug 2022 om 20:30

Avondgebed

wo 17 aug 2022 om 19:45 uur

Concert Marcel van der Poel-piano en zang met vocaal ensemble

wo 17 aug 2022 om 20:30

Zomerstilte - Lectio divina meditatieve schriftlezing

do 18 aug 2022 om 20:30

Johanneskerk

zo 21 aug 2022 om 10:00 Voorganger: Dhr. D. van Leeuwen uit Middelburg Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk

zo 21 aug 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Concert Folie a Deux

wo 24 aug 2022 om 20:30

Johanneskerk

zo 28 aug 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Haeck Zeist Collecte: Diac Steunfonds

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad