Coronamaatregelen

De situatie blijft ingewikkeld. Naast zorgen over de derde golf is er in de samenleving groeiende weerstand tegen alle beperkingen. De kerkenraad ziet op dit moment geen ruimte voor versoepeling van de geldende maatregelen en heeft daarom besloten om voorlopig ook in het tweede kwartaal van 2021 door te gaan met het houden van één dienst per zondag, afwisselend in Aagtekerke en in Domburg. Er kunnen nog geen bezoekers toegelaten worden in de diensten en we vragen u om de diensten online mee te vieren. De kerkdiensten zijn via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl te volgen.  In de diensten zijn alleen de voorganger, 3 ambtsdragers (ouderling, diaken en kerkrentmeester), de koster en de organist aanwezig.

Het afleggen van pastorale en diaconale bezoeken is tijdens de uren van de avondklok niet toegestaan tenzij er “dringende” redenen voor zijn. Mocht het zo zijn dat er echt dringende pastorale en/of diaconale hulp nodig is, dan kunt u contact opnemen met uw wijk-ouderling/pastoraal bezoeker en/of een wijkdiaken, net zoals u dat zou doen wanneer er geen avondklok is. Voor pastorale en/of diaconale noodsituaties heeft de overheid een regeling getroffen waarvan we (alleen in die situaties) gebruik kunnen maken. Laten we hopen en bidden dat het niet nodig zal zijn.

Wij doen nogmaals een oproep aan u om oog te hebben voor elkaar en met name de kwetsbaren in onze gemeente!

 
terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

25 apr 2021 om 10:00 Online dienst Voorganger: Ds. F. van Vliet Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk Aagtekerke

02 mei 2021 om 10:00 Online dienst, Voorganger:Ds. M. van Manen
Collecte: Diaconaal Steunfonds

Johanneskerk Domburg

09 mei 2021 om 10:00 Online dienst Voorganger: Ds. R. Poesiat Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

13 mei 2021 om 0,416666667 Online dienst Hemelvaartsdag Voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

16 mei 2021 om 10:00 Online dienst, Voorganger:Ds. J. HaeckCollecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!