Corona-maatregelen

De kerkenraad heeft besloten om toe te gaan werken naar een situatie waarbij weer kerkdiensten  met gemeenteleden gehouden kunnen worden. Daarvoor moeten echter nog heel veel zaken besproken en uitgewerkt worden. Net als bij theaters en bioscopen moet het duidelijk zijn wie er naar de kerk zal komen. Kerkgangers moeten dus reserveren, of uitgenodigd worden. En de kerk moet een gebruikersplan hebben, waarmee de veiligheid van de kerkganger gewaarborgd is: 
Hoe word je kerk op anderhalve meter? Waar kun je zitten, en waar niet? Hoeveel veilige plaatsen zijn er? Wat zijn veilige looproutes? Hoe kun je met elkaar veilig binnenkomen, en weer weggaan? Collectezakken, ook met lange stok, kunnen niet, dus hoe ga je collecteren? 
Het meest slechte nieuws is dat bezoekers van een kerkdienst op anderhalve meter niet meer kunnen zingen. Geen psalm, geen gezang en geen kinderlied.
Het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad gaan in de komende weken werken aan een gebruiksplan waarin vastgelegd wordt hoe de kerkdiensten georganiseerd worden en hoe omgegaan kan worden met de restricties op het gebied van samenzang.  De bedoeling is om in augustus in ide Johanneskerk te beginnen met het toelaten van gemeenteleden in de dienst.

H. Littel
Scriba
terug

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

20 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit

Domburg, Johanneskerk

27 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Rinzema

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer