Bijbelgespreksgroep

Dit jaar willen we ide Bijbelgespreksgroep anders gaan organiseren. Het voornemen is om 6 bijeenkomsten te plannen, waarvan de eerste 3 opgebouwd zullen zijn als “leerhuis”. Dat betekent dat een predikant uitleg geeft over een bepaald Bijbelgedeelte of een Bijbeltekst. In de 3 bijeenkomsten in de eerste drie maanden van 2021 gaan we na lezing van een kort Bijbelgedeelte of Bijbeltekst daarover, onder leiding van een predikant, met elkaar in gesprek. Door de vacaturetijd is het nog niet bekend wie de inleiders van deze avonden zullen zijn.

De avonden beginnen om 19.30 uur en wordenom-en-om gehouden in ‘de Poort’ te Domburg en 't Voorlokaal in Aagtekerke.
Contactpersoon:  Henk Littel   telefoon 0118-586665.
 
terug

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

20 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit

Domburg, Johanneskerk

27 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Rinzema

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer