Bijbelgespreksgroep

Vaak lezen we korte stukjes uit een Bijbelboek en slaan we grote delen over. Maar om echt inzicht te krijgen in een Bijbelboek, moet je het eigenlijk in zijn geheel lezen. Dat gaan we dit jaar dan ook in Domburg doen. Anders dan voorgaande jaren zal de Bijbelgespreksgroep niet het hele seizoen door maandelijks bij elkaar komen, maar gedurende een ‘blok’ in het najaar en een ‘blok’ in het voorjaar steeds één keer in de veertien dagen. In het najaar van 2019 hebben we het Bijbelboek Rechters/Richteren in zijn geheel gelezen; in het voorjaar van 2020 (gedurende de 40-dagentijd)lezen we het evangelie volgens Marcus.

Het is de bedoeling dat u de hoofdstukken thuis alvast leest, zodat we vervolgens samen onze leeservaringen kunnen delen. De avonden beginnen om 19.30 uur en worden (i.v.m. de verbouwing in Aagtekerke) steeds gehouden in ‘de Poort’ te Domburg.
Contactpersoon: ds. Rianne de Reus,    telefoon 0118-851500.
 
terug

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

12 jul 2020 om 10:00 uur Alleen online en via kerktelefoon
 

Aagtekerke, Dorpskerk

19 jul 2020 om 10:00 uur Alleen online en via kerktelefoon
 

Aagtekerke, Dorpskerk

26 jul 2020 om 10:00 uur Alleen online en via kerktelefoon
 

Domburg, Johanneskerk

02 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk

09 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk

16 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de zondagsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor diaconie en kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer