Bijbelgespreksgroep Bijbelgespreksgroep
Vaak lezen we korte stukjes uit een Bijbelboek en slaan we grote delen over. Maar om echt inzicht te krijgen in een Bijbelboek, moet je het eigenlijk in zijn geheel lezen. Dat gaan we dit jaar dan ook in Domburg doen. Anders dan voorgaande jaren zal de Bijbelgespreksgroep niet het hele seizoen door maandelijks bij elkaar komen, maar gedurende een ‘blok’ in het najaar en een ‘blok’ in het voorjaar steeds één keer in de veertien dagen. In het najaar van 2019 hebben we het Bijbelboek Rechters/Richteren in zijn geheel gelezen; in het voorjaar van 2020 (gedurende de 40-dagentijd)lezen we het evangelie volgens Marcus.

Het is de bedoeling dat u de hoofdstukken thuis alvast leest, zodat we vervolgens samen onze leeservaringen kunnen delen. De avonden beginnen om 19.30 uur en worden (i.v.m. de verbouwing in Aagtekerke) steeds gehouden in ‘de Poort’ te Domburg.
Contactpersoon: ds. Rianne de Reus,    telefoon 0118-851500.
 
terug