Bijbel theater in Oostkapelle: ‘dicht op de huid’

Op vrijdagavond 29 oktober 2021 is er om 19.30 uur in de protestantse Zionskerk aan de Duinweg 36.a te Oostkapelle, een voorstelling met Bijbelse monologen, gebracht door de verhalenverteller Guido de Bruin.

Als verhalenverteller realiseert Guido de Bruin zich dat in deze bijzondere tijd veel Bijbelverhalen gaan over het vertrouwen dat ons kan helpen om een ongewisse toekomst tegemoet te gaan. Het zijn verhalen die we juist ook in deze tijd hard nodig hebben. Als hij ze vertelt, komen ze ‘dicht op de huid’. Hij komt ze graag vertellen. Een voorstelling met Bijbelse monologen. Laat Sara tot je spreken, Ruth, Salomo, Jona, Maria, Petrus of Marta. En zomaar een blinde die Jezus tegenkomt. Een voorstelling waarin diverse personages aan het woord komen.

De avond wordt georganiseerd door het Cluster van Protestantse Gemeenten in Noord-West Walcheren. Er is als vrijwillige bijdrage, een collecte aan de uitgang.

 
terug

Agenda

Dorpskerk Aagtekerke

zo 12 dec 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Plaatselijk diaconaat

Morgengebed

wo 15 dec 2021 om 08.30 Morgengebed in Adventstijd

Johanneskerk Domburg

zo 19 dec 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Morgengebed

wo 22 dec 2021 om 08.30 Morgengebed in Adventstijd

Dorpskerk Aagtekerke

vr 24 dec 2021 om 22:00 Online dienst via kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: KiA, kinderen in de knel

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad