Beroep aangenomen

De kerkenraad  heeft op 18 juni jl. een beroep uitgebracht op ds. Evelyn Quaak-Kloet uit Prinsenbeek.
Met vreugde en grote dankbaarheid hebben we 26 juni jl. het bericht van aanneming van het beroep mogen ontvangen. Gemeente breed wordt verwachtingsvol uitgekeken naar de komst van mw. ds. Evelyn Quaak-Kloet naar onze protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg. De kerkenraad wenst ds. Quaak-Kloet dan ook een mooie en gezegende tijd in onze gemeente toe. Met veel woonplezier, samen met haar man, in de geheel gerenoveerde pastorie te Aagtekerke.

https://www.gelovenindedelta.nl/ds-quaak-kloet-komt-naar-aagtekerke-domburg 

 
terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

17 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

24 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. L. Woltering Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

31 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.M. Haas Collecte: NBG

Dorpskerk Aagtekerke

07 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: orgelfonds

Johanneskerk Domburg

14 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: Najaarszendingscollecte

Contact

Predikant
Kerkenraad
 

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!