Bericht van het breed moderamen van de classis Delta

Wellicht is u bekend dat er sinds 1 maart 2019 op initiatief van een aantal kerkleden en andere betrokkenen een Hervormde gemeente (in wording) Het Kruispunt Noord Walcheren te Serooskerke bestaat. Zie ook hun website https://www.hghetkruispunt.nl. Deze gemeente in wording wordt voorlopig geleid door een commissie onder eindverantwoordelijkheid van de classis. Op verzoek van de leden van ‘Het Kruispunt’ bereidt het breed moderamen nu een besluit voor om met ingang van 1 oktober a.s. de gemeente zelfstandig te laten worden als gemeente van bijzondere aard. In het kader van de kerkordelijke procedure wordt ook u als gemeentelid van een van de betrokken gemeenten in de gelegenheid gesteld hun mening over deze ontwikkeling kenbaar te maken aan de classis. Voor de contactgegevens verwijzen we u naar de website van de classis www.gelovenindedelta.nl Wij verzoeken u – indien u dit wenst - uw reactie uiterlijk 15 augustus kenbaar te maken.
Namens het breed moderamen van de classis Delta,
Ds. Arie van der Maas, classispredikant

 
terug

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

20 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit

Domburg, Johanneskerk

27 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Rinzema

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer