Ambtsdragers in de diensten Ambtsdragers in de diensten
Vanaf 1 januari zullen de ambtsdragers in beide kerken dienst doen. We streven er naar dat er in elke dienst naast de ouderling van dienst ook minimaal 1 diaken en een (ouderling)kerkrentmeester aanwezig zijn.
 
terug