“Een goed gesprek”

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht. ‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag 2018. In onze gemeente vieren we de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen op zondag 2 september. We beginnen met een gezamenlijke dienst om 10.00u in de Dorpskerk in Aagtekerke. We zijn bijzonder blij en dankbaar dat onze dominee in deze dienst zal voorgaan. In deze dienst worden mw. Corrie Verhage-Moens en mw. Janny de Visser-Geertse aangesteld als pastoraal medewerker. Zij zullen de predikant en de ouderlingen ondersteunen in het pastoraal werk met name in Domburg. Na de dienst willen we in de pastorietuin koffiedrinken, wat activiteiten rondom het thema uitvoeren en er is een eenvoudige maaltijd. Er is ruim gelegenheid om met elkaar een goed gesprek te hebben over alles wat er in ons leven, in onze dorpen en kerken speelt. Van harte aanbevolen!

Zoals u weet is de samenvoeging van onze beide gemeenten in de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg op 16 juni een feit geworden. Aan ons allen en met name de kerkenraad de taak om deze bestuurlijke samenvoeging uit te bouwen naar een hechte geloofsgemeenschap die een geloofsplek is waar iedereen zich thuis voelt en er ontmoeting is met elkaar en met God. Dit is geen taak voor alleen de kerkenraad. De gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te spreken  over hoe we met elkaar kerk willen zijn. 

Henk Littel Scriba 
terug

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

01 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. C.J.Don  uit Oost-Souburg

Domburg, Johanneskerk

08 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Nauta uit Middelburg
 

Aagtekerke, Dorpskerk

15 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. S.M. Dekker uit St. Laurens

Domburg, Johanneskerk

22 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
Eeuwigheidszondag
 

Aagtekerke, Dorpskerk

25 nov 2020 om 19:00u Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Dankdag

Aagtekerke, Dorpskerk

29 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. N. van Doorn uit Middelburg
 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer