“Een goed gesprek”

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht. ‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag 2018. In onze gemeente vieren we de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen op zondag 2 september. We beginnen met een gezamenlijke dienst om 10.00u in de Dorpskerk in Aagtekerke. We zijn bijzonder blij en dankbaar dat onze dominee in deze dienst zal voorgaan. In deze dienst worden mw. Corrie Verhage-Moens en mw. Janny de Visser-Geertse aangesteld als pastoraal medewerker. Zij zullen de predikant en de ouderlingen ondersteunen in het pastoraal werk met name in Domburg. Na de dienst willen we in de pastorietuin koffiedrinken, wat activiteiten rondom het thema uitvoeren en er is een eenvoudige maaltijd. Er is ruim gelegenheid om met elkaar een goed gesprek te hebben over alles wat er in ons leven, in onze dorpen en kerken speelt. Van harte aanbevolen!

Zoals u weet is de samenvoeging van onze beide gemeenten in de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg op 16 juni een feit geworden. Aan ons allen en met name de kerkenraad de taak om deze bestuurlijke samenvoeging uit te bouwen naar een hechte geloofsgemeenschap die een geloofsplek is waar iedereen zich thuis voelt en er ontmoeting is met elkaar en met God. Dit is geen taak voor alleen de kerkenraad. De gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te spreken  over hoe we met elkaar kerk willen zijn. 

Henk Littel Scriba 
terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

17 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

24 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. L. Woltering Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

31 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.M. Haas Collecte: NBG

Dorpskerk Aagtekerke

07 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: orgelfonds

Johanneskerk Domburg

14 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: Najaarszendingscollecte

Contact

Predikant
Kerkenraad
 

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!