Vorming en toerusting 2019-2020 Vorming en toerusting 2019-2020
Programma
Vorming  &  Toerusting
2019 – 2020
http://www.pgterneuzen.nl/uploads/klant40/images/logokerk.png
Aagtekerke, Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle, Westkapelle


U kunt het boekje hier downloaden!

Actuele informatie is te vinden op deze website, op de zondagsbrieven en in de Kerkbode Noord- en West-Walcheren.
Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met scriba via het contactformulier
 
Gezamenlijke Jeugdkerk op zondag Gezamenlijke Jeugdkerk op zondag
De gezamenlijke Jeugdkerk wordt onder kerktijd georganiseerd in een samenwerkingsverband en vindt één keer per maand plaats, meestal op de tweede zondag van de maand, afwisselend in kerk of kerkcentrum te Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle. Het hele gezin is dan welkom in de betreffende kerk!
Deze Jeugdkerk bestaat uit twee groepen:Er zijn ook dit seizoen weer twee groepen:
***Groep 8 van de basisschool met klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Deze eerste groep wordt geleid door Yvonne de Visser-Verton en Marja Geschiere-Sanderse.
***De tweede groep bestaat uit klas 3 en volgende van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. Deze groep staat onder leiding van Hettie Vrij en Bianca Bijkerk-van Ommen.
lees meer »
 
Belijdenis Belijdenis
Belijdenis doen
Iedereen, jong of al wat ouder, die nooit belijdenis heeft gedaan, maar wel speelt met die gedachte of er gewoon meer over wil weten, kan contact opnemen met de eigen predikant. Meedoen met een gespreksgroep voor jongvolwassenen kan een goede voorbereiding zijn. Maar ook voor wie zich niet bij deze groep kan of wil aansluiten, zal er in overleg gezocht worden naar een goede manier om tot geloofsverdieping te komen, wat kan leiden tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Neem contact op met je predikant van je plaatselijke protestantse gemeente.
 
 
Bijbelgespreksgroep Bijbelgespreksgroep
Vaak lezen we korte stukjes uit een Bijbelboek en slaan we grote delen over. Maar om echt inzicht te krijgen in een Bijbelboek, moet je het eigenlijk in zijn geheel lezen. Dat gaan we dit jaar dan ook in Domburg doen. Anders dan voorgaande jaren zal de Bijbelgespreksgroep niet het hele seizoen door maandelijks bij elkaar komen, maar gedurende een ‘blok’ in het najaar en een ‘blok’ in het voorjaar steeds één keer in de veertien dagen. In het najaar van 2019 zullen we het Bijbelboek Rechters/Richteren in zijn geheel lezen; in het voorjaar van 2020 (gedurende de 40-dagentijd) het evangelie volgens Marcus.
Het schema voor het najaar ziet er als volgt uit:
Donderdag 3 oktober: Rechters 1-5 (Inleiding + Debora en Barak)
Donderdag 17 oktober: Rechters 6-8 (Gideon)
Donderdag 31 oktober: Rechters 9-12 (Jefta)
Donderdag 14 november: Rechters 13-16 (Simson)
Donderdag 28 november: Rechters 17-21 (Afsluiting)
Het is de bedoeling dat u de hoofdstukken thuis alvast leest, zodat we vervolgens samen onze leeservaringen kunnen delen. De avonden beginnen om 19.30 uur en worden (i.v.m. de verbouwing in Aagtekerke) steeds gehouden in ‘de Poort’ te Domburg.
Contactpersoon: ds. Rianne de Reus,    telefoon 0118-851500.
 
 
Kinderkerstfeest Kinderkerstfeest
Sinds de sluiting van de Protestants-Christelijke Basisschool in Aagtekerke organiseert de diaconie van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg een kinderkerstfeest in de protestantse Kerk te Aagtekerke voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar (tot eind van de Basisschool) uit Aagtekerke en Domburg en voor de elders wonende kleinkinderen van de grootouders uit deze dorpen.
We houden op zondagmiddag 22 december 2019 om 16.30 uur een kindvriendelijke viering, waarin we met beeld of toneel de geboorte van Jezus vertellen. We zingen vlotte liedjes met muzikale begeleiding of met de beamer en er is een mooi vrij verhaal tot slot.
Na de viering krijgt ieder kind een boekje mee en omdat we dit goed willen afstemmen is vooraf aanmelden erg belangrijk. 
Iedereen is van harte welkom.
Contactpersoon:   Marja Geschiere-Sanderse (tel. 0118-582704)
 
 
Bijbelkring Simnia Bijbelkring Simnia
In de maanden oktober en november 2018, februari en maart 2019 is er van 15.00 tot 16.00 uur een Bijbelkring voor de bewoners in het verzorgingshuis ‘Simnia’ in Domburg. Deze Bijbelkring staat ook open voor hen die geen lid zijn van een kerk. We beginnen met een gebed, lezen vervolgens een Bijbeltekst rond een bepaald thema en gaan daarover in gesprek. Daarbij is er alle ruimte om onze eigen levenservaringen naast het Bijbelverhaal te leggen. De data voor 2018 en 2019 worden later bekend gemaakt.
 
 
Avondgebed Avondgebed
Op de 1e en 3e donderdag van de maand is er ’s avonds gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed in de consistorie in Aagtekerke, van 19.30 tot 20.00 uur. We lezen ter inleiding een stukje uit de Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Dat doen we per toerbeurt. Daarna nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini de Kam ( tel. 582187).
 
Literatuurkring Literatuurkring
Er is in Aagtekerke een literatuurkring. We lezen eens in de zes weken een goed boek en bespreken dat samen. Ieder heeft dan een mening over het gelezen boek en het is interessant om die van elkaar te horen. Er zijn een paar dames die het niet vervelend vinden om het gesprek te leiden. En we komen om beurten bij één van de groep thuis bij elkaar. Ieder mag inbrengen welk boek zij graag voor een volgende keer zou willen lezen. Het zijn fijne, leerzame en gezellige avonden. Wie belangstelling heeft, kan bij mij meer informatie krijgen.
Contactpersoon: Annie Nonnekes-de Putter (tel. 0118-582874).
 
Zanguurtje Zanguurtje
Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven in de Kerkbode en op de zondagsbrief in Aagtekerke – Domburg, zingen we met elkaar in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke, met keyboard- en accordeonbegeleiding. We zingen uit verschillende bundels, zoals de bundel van Johannes de Heer en de bundel Hemelhoog. We hebben ook een eigen map gemaakt met liederen, waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. We beginnen telkens om 19.00 uur. Van harte welkom!
Contactpersonen: Henk en Tiny Littel (tel. 0118-586665) en Rini de Kam (tel. 0118-582187).
 
Vrouwenactiviteitengroep Vrouwenactiviteitengroep
De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer per jaar een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten. Het is leuk om elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of creatief bezig te zijn, of een fietstochtje te maken!
Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs en activiteit bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee, laat het horen!
Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of hebt u een suggestie, neem dan contact op met iemand van de diaconie. Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187).
 
 
Handwerkclub Handwerkclub
Op 6 september 2018 komen wij weer voor de 1e keer na de zomer bij elkaar. We gaan van start om 13.45 uur in de consistorie in Aagtekerke. Natuurlijk zijn mensen uit andere clustergemeenten van harte welkom om mee te handwerken! Zoals elk jaar hebben we ook in 2017 verkocht op de monumentendag, rommelmarkt en in ‘t Voorlokaal te Aagtekerke met steeds weer een prachtige opbrengst. We steunen verschillende doelen zoals de kerkvoogdij, Gambia, Serious Request en ook Actie Schoenendoos kon op onze steun rekenen. Daarnaast schenken we jaarlijks de Paaskaars aan de kerk in Aagtekerke. In november houden we onze jaarlijkse verkoop in ‘t Voorlokaal, met allerlei handwerken, kerstkaarten, eigengemaakte jam en natuurlijk zijn er weer wafels te koop. De datum volgt in de Kerkbode. Graag tot ziens!
Datum eerste keer: donderdagmiddag 6 september 2018
Tijd: 13.45 – 16.30 uur
Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4 te Aagtekerke
Contactpersoon: Ma Dekker-Louws (tel. 0118-582673).
 
‘Over geloof gesproken’ – gespreksgroep jongvolwassenen ‘Over geloof gesproken’ – gespreksgroep jongvolwassenen
Jongvolwassenen vanaf 18 jaar ontmoeten elkaar maandelijks op zondag om 18.00 uur in Aagtekerke om samen te eten en in gesprek te gaan over hoe zij in deze tijd vorm en uiting geven aan hun geloof. Je bent van harte welkom om eens de sfeer te komen proeven en te praten over wat jou zoal bezighoudt. Contactpersonen:  Henk en Ellis Minderhoud (tel. 0118-582285, e:
 
 
Seniorenmiddag Seniorenmiddag
Dit seizoen wordt vier keer een seniorenmiddag gehouden in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig om elkaar te ontmoeten en er een fijne middag van te maken. We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. De invulling van de middag is wisselend. We luisteren naar een gedicht of verhaal, of we doen een spel of quiz. Soms kijken we naar een natuurfilm, en meestal sluiten we af met het zingen van bekende liederen. Als u ideeën heeft over de invulling dan zijn die van harte welkom! Tegen 16.30 uur ronden we af, onder het genot van een hapje en een drankje. Lijkt het u leuk om eens te komen? Welkom!
Plaats: “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke
Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187)
 
Diaconale vieringen Diaconale vieringen
De christelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen krijgen aandacht in een speciale viering voor iedereen die daaraan wil meedoen. Tijdens de vieringen is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, en samen te genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd.
Contactpersonen: Rinus Moens (Aagtekerke; tel. 0118-581330) en Trudie Minderhoud (Domburg; tel. 0118-582694).
 
Open tafel Open tafel
In de maanden oktober 2019 en maart 2020 verzorgt de diaconie
van de Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg een warme maaltijd in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 4 te Aagtekerke. We beginnen om 11.30 uur de maaltijd met een drankje vooraf om daarna omstreeks 12.00 uur aan tafel te gaan. Omstreeks 13.30 uur sluiten we de maaltijd af. Indien gewenst wordt u opgehaald en thuisgebracht. Wilt u ook een keer komen proeven? Van harte uitgenodigd!
Contactpersonen:    Rinus Moens (tel. 0118-581330) en Trudie Minderhoud (0118-582694)