Vorming en toerusting 2018-2019 Vorming en toerusting 2018-2019
Er is weer een boekje gemaakt met een overzicht van de vorming- en toerustingactiviteiten, die in het seizoen 2018-2019 worden georganiseerd. Het is een gezamenlijk initiatief van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.
In het boekje is er een duidelijk overzicht van alle gespreksgroepen, filmavonden en andere activiteiten die we u en jou aanbieden. Het zijn momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten en die een goede mogelijkheid bieden om diepgaand met elkaar in gesprek te komen. Een kerkelijke gemeente is immers steeds bereid tot drie belangrijke dingen: vieren (de kerkdienst), delen (de diaconie) en leren (o.a. via deze vormings- en toerustingactiviteiten). We hopen dus van harte dat u en jij gebruik zullen maken van de hierbij aangeboden activiteiten.

U kunt het boekje hier downloaden!

Actuele informatie is te vinden op deze website, op de zondagsbrieven en in de Kerkbode Noord- en West-Walcheren.
Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met scriba via het contactformulier
terug