Bij de diensten Bij de diensten
Op zondag 7 juli gaat onze eigen predikant ds. Rianne de Reus voor. In deze dienst wordt aandacht geschonken aan de kinderen die dit jaar afscheid nemen van de kindernevendienst. De dienst op zondag 14 juli wordt geleid door ds. P. Boekestein uit Koudekerke. Na de dienst is er koffiedrinken in ’t Voorlokaal.  In de ochtenddienst van zondag 21 juli gaat voor ds. C. Brakema uit ’s-Heer Abtskerke.
Zondag 21 juli om 19.00u  is de jaarlijkse Tentdienst op de hoek van de Aagtekerkeseweg en de Pekelingseweg met het koor Exaudi uit Westkapelle.  In deze dienst begroeten we als voorganger Elsa Waljaard.  Elsa is al ruim 25 jaar werkzaam onder jongeren met als grootste passie het vertellen van Zijn verhaal en het aanmoedigen en coachen van jongeren en jong volwassenen in hun relatie met Jezus. De laatste jaren gaat haar aandacht meer en meer uit naar alle generaties. “Jong en oud hebben elkaar nodig. We kunnen zoveel leren van elkaar”.Op zondag 28 juli  wordt de dienst geleid door ds.  Rianne de Reus.  Op zondag 4 augustus verwelkomen we ds. P. Melse  uit Vrouwenpolder. Op zondag 11 augustus  wordt de dienst geleid door dhr. F. van der Heijde uit Zoutelande. Op zondag 18 augustus gaat ds. Rianne de Reus voor. Na de dienst is er koffiedrinken in ’t Voorlokaal.  Op  zondag 25 augustus  vieren we het Heilig Avondmaal met ds. P. Handschin uit Nieuw- en St. Joosland. De dienst op  zondag 1 september wordt geleid door ds. R. Poesiat uit Koudekerke. Op  zondag 8 september  vieren we met elkaar de jaarlijkse startzondag in Domburg. We beginnen de gezamenlijke dienst om 10.00u waarin ds. Rianne de Reus zal voorgaan. Er is dan geen dienst in Aagtekerke.
 
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Tijd en plaats 
Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een eredienst gehouden in onze kerk, Dorpsplein 4, 4363 AC Aagtekerke. Voor feest- en gedenkdagen gelden soms afwijkende tijden. Informatie hierover vindt u op deze website, de regionale kranten en op het informatiebord bij de ingang van de kerk. 
Gedurende het jaar zijn er een aantal gezamenlijke diensten met Domburg afwisselend in de Johanneskerke in Domburg en de Dorpskerk in Aagtekerke.

Kindernevendienst
Iedere zondag is er kindernevendienst. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen, vaak na de eersteschriftlezing, samen met de leiding naar hun eigen ruimte gaan en komen tijdens de collecte weer terug in de kerk. Er wordt gewerkt met de methode 'Vertel het maar'. De kinderen krijgen een bijbelverhaal te horen en vaak wordt er daarna iets geknutseld of getekend, passend bij het thema. Tijdens de adventstijd en de veertigdagentijd is er voor kinderen een speciaal project, waar ook in de dienst aandacht aan wordt besteed.

Crèche
Voor kinderen van nul tot vier jaar is er tijdens iedere eerste zondagse eredienst crèche in 't Voorlkaal. Ook in de zomermaanden en bij diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Koffiedrinken na de dienst
Iedere tweede zondag van de maand, bij gezamenlijke diensten en op de kerkelijke feestdagen bent u na afloop van de dienst van harte welkom in 't Voorlokaal, om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. 

Kerktelefoon
Voor mensen die door omstandigheden niet meer in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, is er de mogelijkheid om kerktelefoon aan te vragen en zo de dienst thuis mee te beleven.

Kerkdienst via internet
De kerkdiensten zijn live of op een later tijdstip te beluisteren via de website http://www.kerkomroep.nl. Kies als plaats voor Aagtekerke en vervolgens voor Protestantse Gemeente Aagtekerke.

Bloemen
Leden van de bloemengroep zorgen iedere week voor een 'bloemengroet' vanuit de kerk. Na afloop van de dienst worden de bloemen bij een gemeentelid bezorgd als felicitatie, ter bemoediging of als blijk van medeleven. Ook wordt er bij speciale diensten zoals in de advent- en veertigdagentijd een symbolische bloemschikking verzorgd.

Heilig Avondmaal
Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal, waarvan vijf maal tijdens de eredienst op zondagmorgen en één maal in de avonddienst op Witte Donderdag. In onze kerk zijn de belijdende leden en bezoekers die gewend zijn in hun eigen kerk aan het Avondmaal te gaan genodigd.

Heilige Doop
Ouders die hun kind willen laten dopen en jongeren of volwassenen die niet gedoopt zijn, maar dat wel verlangen, kunnen zich richten tot de predikant.

Huwelijk
Voor vragen over een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u terecht bij de predikant.

Rouwdienst
Ook in het geval van overlijden vragen we u contact op te nemen met de voorzitter van de kerkenraad. Dit kan ook via de uitvaartondernemer.

.